Asociace Pedagogických fakult České republiky

Vzděláváme pro budoucnost

* ze setkání asociace v roce 2021 v Liberci

Aktuální vyjádření

Ostrava, 18. 10. 2022, Asociace děkanů pedagogických fakult ČR vyjadřuje nesouhlas s novelou zákona o pedagogických pracovnících, kde jsou mj. plánovány úpravy podmínek pro kvalifikaci učitelského povolání a upozorňuje, že tato změna může vést ke snížení kvality vzdělávání v České republice a není v souladu se Strategií 2030+. Zdůrazňujeme, že celá novela vychází ze zastaralých dat a doporučujeme ji přepracovat.

O nás

Kdo jsme?

Sdružujeme všechny
Pedagogické fakulty v ČR

Asociace je unikátní projekt s cílem systémově zlepšovat vzdělávání pracovníků ve školství v České republice.

Spolupracujeme

Od sdílení dobré praxe, po společný postup ve věcech vzdělávací politiky. Asociace je upřímným prostorem, kde se radíme i sdílíme naše zkušenosti.

Mluvíme jedním hlasem

Spojili jsme se, aby byl slyšet racionální hlas při změnách ve školství. Máme za sebou přední české experty na vzdělávání a desetiletí zkušeností ve vzdělávání.