doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Funkční období: 1/3/2023 – 28/2/2027